Menu Zamknij

Szanowni Państwo

Do II grupy uczęszczają dzieci 4 letnie kontynuujące edukację przedszkolną oraz dzieci nowo zapisane ( w miarę posiadanych miejsc ). 
Czas zajęć edukacyjno-wychowawczych dostosowany jest do zwiększającego się potencjału rozwojowego dzieci. 
Nauczycielki prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną w celu dostosowania oferty do indywidualnych dziecięcych możliwości psycho-fizycznych. 
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące życia grupy ( wydarzenia, imprezy, uroczystości, zajęcia otwarte, wycieczki, realizacja podstawy programowej ), są dostępne dla rodziców na utworzonej grupie WhatsApp.

Skip to content