Menu Zamknij

Szanowni Państwo
  
Do grupy III uczęszczają dzieci 5 letnie kontynuujące edukację przedszkolną oraz dzieci nowo zapisane ( w miarę posiadanych miejsc ). 
Czas zajęć edukacyjno-wychowawczych dostosowany jest do zwiększającego się potencjału rozwojowego dzieci. 
Nauczycielki prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną określając inteligencję wieloraką dzieci, dostosowując oddziaływania edukacyjne do indywidualnych predyspozycji. 
Współpracując z rodzicami wybierają najkorzystniejsze rozwiązania przyczyniające się do stopniowego osiągania dojrzałości. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące życia grupy ( wydarzenia, imprezy, uroczystości, zajęcia otwarte, wycieczki, realizacja podstawy programowej ), są dostępne dla rodziców na utworzonej grupie WhatsApp.

Skip to content